Thank you for booking

Dank je wel voor zojuist gemaakte afspraak. Een bevesteging word in e-mail gestuurd.

Dziękuję za umówienie wizyty. Potwierdzenie zostanie wysłane w wiadomości e-mail.

Thank you for the appointment. Confirmation will be sent by e-mail.

logo