Algemene voorwaarden

Goede Handen – algemene voorwaarden

Gebruik van de website

U stemt ermee in deze site alleen voor wettige doeleinden te gebruiken. U mag het materiaal of de informatie op deze site niet aanpassen, wijzigen of creëren of voor enig ander doel gebruiken. Goede Handen VOF behoudt zich het recht voor om al het materiaal dat op de site wordt geplaatst, inclusief tekst en afbeeldingen, op de site of in enige andere vorm voor eigen doeleinden te gebruiken. Goede Handen VOF behoudt zich het recht voor om inzendingen op de site te controleren en eventuele inzendingen te bewerken of af te wijzen

Afspraaken en behandelingen

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen die gemaakt zijn op www.little-jasmine.com of rechtstreeks per telefoon of persoonlijk. Alle tarieven op www.goedehanden.com zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Goede Handen VOF en/of haar behandelaars behouden zich het recht voor om massageboekingen en/of behandelingen zonder opgave van redenen te weigeren. Alle cliënten zijn ervoor verantwoordelijk dat een consult plaatsvindt en dat zij voldoende gezond zijn om de geboden behandeling te ondergaan. Alle therapeuten bij Goede Handen zijn gediplomeerd en volledig verzekerd

Betalingen en annuleringen

Tijdens het telefonisch boeken moet u uw creditcard- of bankpasgegevens verstrekken om uw boeking te beveiligen. U kunt uw boeking beveiligen met MasterCard, Visa, Maestro of American Express. U kunt uw boeking ook beveiligen met behulp van de online betalingsfunctie die gebruikmaakt van Paypal’s of iDeal-webbetalingen. Betalingen worden gedaan voorafgaand aan de behandeling (ofwel een aanbetaling of volledige betaling) bij boeking via de website of via de telefoon. Eventuele annuleringen moeten 24 uur voor de behandeling worden gemeld voor een volledige terugbetaling. Elke afspraak die minder dan 24 uur voor de afspraak wordt geannuleerd, kan niet worden gerestitueerd en het volledige bedrag is verschuldigd als er alleen een aanbetaling wordt gedaan. Contante betalingen zijn mogelijk op de dag van de afspraak

Terugbetalingsbeleid

Alle behandelingen zijn niet restitueerbaar, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar

Betalingsverwerkers

Mollie, iDeal, SummUp, KNAB

Doel

Om betalingsverwerking en afwikkelingsdiensten mogelijk te maken, fraudecontrole

Gegevens bekendgemaakt

Naam, adres, details van gebruikersfinancieringsinstrumenten, details van betalingstransacties

Informatiebeveiliging

Aangezien we PayPal , Mollie, SumUp, iDeal en KNAB systemen gebruiken om onze betalingen uit te voeren, dient u zich ervan bewust te zijn dat PayPal , Mollie, SumUp, iDeal en KNAB zich inzetten om uw klantinformatie met hoge normen van informatiebeveiliging te behandelen. Ze gebruiken computerbeveiligingen zoals firewalls en gegevensversleuteling, dwingen fysieke toegangscontroles tot hun gebouwen en bestanden af en geven alleen toegang tot persoonlijke informatie aan die werknemers die deze nodig hebben om hun werkverantwoordelijkheden te vervullen. Voor meer informatie over PayPal, Mollie, SumUp, iDeal en KNAB beveiligingspraktijken kunt u terecht in hun Beveiligingscentrum

Gift Vouchers

Cadeaubonnen zijn geldig zoals vermeld op de voucher. Cadeaubonnen zijn niet-restitueerbaar, kunnen niet worden ingewisseld voor geld en mogen alleen worden gebruikt zoals aangegeven op de voucher. Kan niet worden gebruikt in combinatie met aanbiedingen

Annuleringen en wijzigingen

U kunt een boeking annuleren of wijzigen tot 24 uur voor de afgesproken tijd. Bij het boeken en betalen geeft u ons toestemming om de volledige kosten van uw behandeling in te houden als u de afspraak minder dan 24 uur van tevoren annuleert. Alle andere kosten in verband met de annulering worden in mindering gebracht op het betaalde bedrag of als de kosten de aanbetaling overschrijden, is een extra betaling vereist

Gebruik van persoonlijke informatie

Goede Handen VOF zet zich in voor het beschermen van de privacy en veiligheid van haar online bezoekers. Bij boekingen en behandelingen verzamelen wij de e-mailadressen van onze cliënten. Deze informatie wordt nooit gedeeld met andere partijen. We kunnen af en toe contact met u opnemen met speciale aanbiedingen, maar alle communicatie zal een duidelijke ‘opt-out’-knop bevatten. We slaan ook geen van uw financiële gegevens op en ze worden alleen gebruikt voor het voltooien van een transactie met ons bedrijf

Alle rechten, inclusief auteursrecht en databankrecht, op de website en de inhoud ervan, zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Goede Handen VOF, of worden anderszins gebruikt door de ontwikkelaar van ons online boekingssysteem, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving of de auteursrechthebbende. U mag geen tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, logo’s, knoppen, pictogrammen, afbeeldingen en hun selectie en rangschikking daarvan, en enige onderliggende broncode en software, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, downloaden, posten, uitzenden of verzenden voor commerciële of openbare doel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Goede Handen VOF of de auteursrechthebbende

Deze site kan links bevatten naar andere websites. We onderschrijven of aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor hun inhoud

Nauwkeurigheid en beschikbaarheid

Wij besteden alle zorg aan de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. Een deel ervan wordt echter aan ons geleverd door derden en we kunnen de juistheid of volledigheid ervan niet controleren. U wordt geadviseerd om de juistheid van alle informatie te controleren voordat u erop vertrouwt. De nauwkeurigheid van de website wordt regelmatig bijgewerkt in alle delen van de Goede Handen VOF-website en er is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat alle gepubliceerde informatie correct is. Deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit enige onnauwkeurigheid of weglating in de informatie of onderbreking van de beschikbaarheid

General

Goede Handen VOF is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de nakoming van enige van hun verplichtingen onder deze algemene voorwaarden veroorzaakt door factoren buiten hun controle. Goede Handen VOF behoudt zich het recht voor de toegang tot haar website en/of diensten om welke reden dan ook te allen tijde te beperken, op te schorten of te beëindigen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enige onderbreking van de site en/of diensten van Goede Handen VOF om redenen buiten onze wil. Deze Overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten, regelingen, garanties en afspraken tussen u en ons. Deze Algemene voorwaarden hebben geen invloed op uw gewoonterecht en wettelijke rechten. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het EU-recht, en elk geschil is onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken

logo